Vetranie - VZDUCHOTECH - Radoslav Kerlík

Go to content

Main menu

Vetranie

Nútené rovnotlaké vetranie
je charakterizované núteným prívodom upraveného vzduchu a núteným odvodom rovnakého množstva vzduchu z miestnosti. Vzduch sa odsáva z priestorov s najväčšou koncentráciou odpadového vzduchu (kuchyňa, WC, kúpeľňa...) a privádza do obytných priestorov (spálne, obývacie izby, pracovne). Cez komunikačné priestory sa následne čerstvý vzduch dostane späť aj do priestorov, z ktorých sa odsáva (kuchyne, WC, kúpelne). Výhodou tohto systému je, že v obytných priestoroch vytvárame pretlak a v priestoroch s odsávaním podtlak, čo zabraňuje šíreniu zápachov z kuchyne a WC do priestorov, kde sa trvalo zdržiavajú obyvatelia rodinného domu.
Tento systém vetrania je vhodné kombinovať s úpravou privádzaného vzduchu, jeho filtrovaním, predhrievaním / rekuperáciou a pod.


Rekuperácia - spätné získavanie tepla
Princípom je odviezť teplo z odpadového vzduchu, ktorý odvádzame z miestnosti a dodať ho čerstvému vzduchu, ktorý do miestnosti privádzame – a tak zamedziť stratám tepelnej energie.
U rekuperačných systémov takáto tepelná výmena odohráva v tepelnom výmenníku, ktorý je spravidla namontovaný priamo vo vetracom zariadení. Rekuperačná jednotka môže pracovať s účinnosťou okolo 70% citeľného tepla, pri riadenom vetraní využívajúcom rekuperáciu možno ušetriť 20-25% celkových nákladov na vykurovanie.
Rekuperačný systém býva kombinovaný s dodatočným vykurovacím systémom, ktorý po rekuperácii tepla podľa potreby čerstvý vzduch doohreje na požadovanú teplotu vzduchu v miestnosti.

Rekuperačná jednotka sa skladá:
• zo skrine s dvoma ventilátormi,
• doskového alebo rotačného výmenníka tepla,
• filtrov a ovládania.

V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez hliníkové lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov. Získavame tak spätne energiu už raz vloženú do vykurovania priestorov, ktorú by sme pri klasickom vetraní stratili. Čerstvý vzduch je v prípade potreby dohrievaný na požadovanú teplotu vstavaným ohrievačom a následne vháňaný do miestnosti.
Rekuperačné jednotky sa líšia výkonmi a rozmerom. Menšie - kompaktné sa montujú na vnútorné steny miestností, väčšie centralizované zariadenie sa montuje zväčša do medzistropu budovy so vzduchotechnickým rozvodom do jednotlivých miestností. Údržba zariadenia zahŕňa čistenie filtra a výmenníka.
Na trhu existujú tepelné čerpadlá, ktoré pracujú na princípe riadeného vetrania a využívajú teplo odpadného vzduchu - viac v časti Tepelné čerpadlo.


Vetracie systémy rozdeľujeme na:
• decentralizované
• centralizované


Decentralizované
Každý vetraný priestor má svoj vlastný ventilátor, alebo vetraciu jednotku, zaústenú do spoločného zvislého vetracieho prieduchu alebo do samostatného otvoru vo fasáde domu.
Pri voľbe decentrálnych vetracích jednotiek si užívateľ môže vybrať zo širokej škály ventilátorov v nástennom alebo stropnom prevedení, so snímačmi vlhkosti a časovými spínačmi. Ovládanie je možné skombinovať so spúšťaním osvetlenia s dostatočným časovým dobehom.
Jednotkové ventilátory sa odporúča osadiť na zvislé vetracie potrubie cez spätné a dymové klapky, ktoré zabránia šíreniu zápachov a požiaru zo spodných podlaží. V súčasnosti existujú aj malé decentrálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (viac Rekuperácia). Umiestnia sa na vonkajšej stene a zabezpečujú súčasne prívod ohriateho a odvod kontaminovaného vzduchu z miestnosti.

Centralizované
Všetky odvetrávané priestory sú vetracími rozvodmi napojené na jednu centrálnu vetraciu jednotku, ktorá sa väčšinu umiestni nad strechu.
Z energetického hľadiska sú optimálne centrálne jednotky so spätným získavaním tepla. Ich účinnosť dosahuje 60 až 70 %. Umožňujú odvod teplého kontaminovaného vzduchu z kuchyne a hygienických priestorov a súčasný prívod ohriateho vonkajšieho vzduchu do spální a obývacej izby. Úspora energie je značná, vzhľadom na skutočnosť, že pri absencii jednotky na spätné získavanie tepla ohrievame privádzaný vzduch na izbovú teplotu systémom vykurovania.Back to content | Back to main menu