Ventilátory a vetranie - VZDUCHOTECH - Radoslav Kerlík

Go to content

Main menu

Ventilátory a vetranie

Ventilátory

Možnosti vetrania:  

  • 1. prirodzené vetranie – o patrí sem vetranie otvorenými oknami, infiltrácia vzduchu netesnosťami, vetranie pomocou vetracích šácht a pod.

  • 2. nútené vetranie pomocou ventilátorov o z miestnosti odsávame pomocou ventilátora

  • 3. kombinácioa prirodzeného a núteného vetrania       Nútené rovnotlaké vetranie

je charakterizované núteným prívodom upraveného vzduchu a núteným odvodom rovnakého množstva vzduchu z miestnosti. Vzduch sa odsáva z priestorov s najväčšou koncentráciou odpadového vzduchu (kuchyňa, WC, kúpeľňa...) a privádza do obytných priestorov (spálne, obývacie izby, pracovne). Cez komunikačné priestory sa následne čerstvý vzduch dostane späť aj do priestorov, z ktorých sa odsáva (kuchyne, WC, kúpelne). Výhodou tohto systému je, že v obytných priestoroch vytvárame pretlak a v priestoroch s odsávaním podtlak, čo zabraňuje šíreniu zápachov z kuchyne a WC do priestorov, kde sa trvalo zdržiavajú obyvatelia rodinného domu.

Tento systém vetrania je vhodné kombinovať s úpravou privádzaného vzduchu, jeho filtrovaním, predhrievaním / rekuperáciou a pod.
Jednou zo zásadných úloh pri zabezpečení zdravého životného priestoru v budovách je navrhnúť efektívny a účinný spôsob výmeny vzduchu v interiéri. Kvalita vzduchu v miestnosti závisí od rôznych faktorov. Príčinou vzniku niektorých druhov škodlivín je metabolizmus človeka a jeho činnosti. Ďalej sú to kuchynské výpary, tabakový dym, prach a zdraviu škodlivé výpary z rôznych stavených a interiérových materiálov a látok.

Vetracie systémy rozdeľujeme na:
• decentralizované
• centralizované

Decentralizované

Každý vetraný priestor má svoj vlastný ventilátor, alebo vetraciu jednotku, zaústenú do spoločného zvislého vetracieho prieduchu alebo do samostatného otvoru vo fasáde domu.
Pri voľbe decentrálnych vetracích jednotiek si užívateľ môže vybrať zo širokej škály ventilátorov v nástennom alebo stropnom prevedení, so snímačmi vlhkosti a časovými spínačmi. Ovládanie je možné skombinovať so spúšťaním osvetlenia s dostatočným časovým dobehom.
Jednotkové ventilátory sa odporúča osadiť na zvislé vetracie potrubie cez spätné a dymové klapky, ktoré zabránia šíreniu zápachov a požiaru zo spodných podlaží. V súčasnosti existujú aj malé decentrálne vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (viac Rekuperácia). Umiestnia sa na vonkajšej stene a zabezpečujú súčasne prívod ohriateho a odvod kontaminovaného vzduchu z miestnosti.

Centralizované

Všetky odvetrávané priestory sú vetracími rozvodmi napojené na jednu centrálnu vetraciu jednotku, ktorá sa väčšinu umiestni nad strechu.
Z energetického hľadiska sú optimálne centrálne jednotky so spätným získavaním tepla. Ich účinnosť dosahuje 60 až 70 %. Umožňujú odvod teplého kontaminovaného vzduchu z kuchyne a hygienických priestorov a súčasný prívod ohriateho vonkajšieho vzduchu do spální a obývacej izby. Úspora energie je značná, vzhľadom na skutočnosť, že pri absencii jednotky na spätné získavanie tepla ohrievame privádzaný vzduch na izbovú teplotu systémom vykurovania.


 
Back to content | Back to main menu